Budowanie zespołów

Zobacz czy kurs Budowanie zespołów jest wciąż aktualny…

Opis  

Warsztat budowania zespołu przeznaczony jest dla managerów, kierowników, liderów zespołu oraz dla wszystkich osób pracujących w zespołach. W trakcie warsztatu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat czym jest zespół, jakie są etapy jego rozwoju, oraz co zrobić, aby stworzyć dobrze pracujący, zmotywowany zespół pracowników skutecznie realizujący zakładane cele. Uczestnicy nauczą się konstruowania skutecznych zespołów, identyfikowania ról zespołowych, oraz udzielania rzeczowej, konstruktywn(…)

Zobacz czy kurs Budowanie zespołów jest wciąż aktualny…