Błędy w Zamówieniach Publicznych w kontekście wyników kontroli UZP – warsztaty praktyczne dla Zamawi

Błędy w Zamówieniach Publicznych w kontekście wyników kontroli UZP – warsztaty praktyczne dla Zamawiających


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

30.04.2012r. Warszawa

25.06.2012r. Poznań


Grupa docelowa:
  • pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
  • specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, (…)

Zobacz czy kurs Błędy w Zamówieniach Publicznych w kontekście wyników kontroli UZP – warsztaty praktyczne dla Zamawi jest wciąż aktualny…