Bibliotekoznawstwo

Zobacz czy kurs Bibliotekoznawstwo jest wciąż aktualny…

BIBLIOTEKOZNAWSTWO

 

Adresat

Dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania w danej szkole lub prowadzenia zajęć w placówce oświatowo-wychowawczej, a ubiegają się o zdobycie kwalifikacji bibliotekarskich. Wybrane bloki przedmiotowe dla wszystkich (rodziców, osób zainteresowanych daną tematyką).

 

Uzyskiwane kwalifikacje

Do zajmowania stanowiska nauczyciela  bibliotekarza w szkołach i placówkach oświa(…)

Zobacz czy kurs Bibliotekoznawstwo jest wciąż aktualny…