Auditor wewnętrzny systemu HACCP

Zobacz czy kurs Auditor wewnętrzny systemu HACCP jest wciąż aktualny…

UWAGA!!!  PROMOCJA – DRUGA OSOBA – GRATIS!!!

Metodyka szkolenia
Zajęcia będą prowadzone w różnych formach, m.in. w postaci sesji szkoleniowych, wykładów, dyskusji, pracy w zespołach, badań studium przypadku. 
Czas trwania szkolenia:2 dni
SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ WYDANIEM UCZESTNIKOWI CERTYFIKATU ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ.

Cel szkolenia
Uzyskanie odpowiedzi na pytanie co to jest system HACCP, jakie są warunki jego wdrażania, 
dokumentowania i auditowania.
poznanie wymagań p(…)

Zobacz czy kurs Auditor wewnętrzny systemu HACCP jest wciąż aktualny…