Asertywność

Asertywność to umiejętność pełnego wyrażanie siebie, swoich potrzeb i opinii w kontaktach z innymi ludźmi. Jest to także gotowość na zachowania asertywne w naszym otoczeniu. Umiejętność poszanowanie granic – własnych oraz innych osób – jest podstawą skutecznej i szczerej komunikacji. Daje szanse na uzyskanie wyniku WIN – WIN – satysfakcjonującego obydwie strony. Trening ma charakter zajęć interaktywnych. Struktura dokonywania pożądanych zmian odbywa się na trzech fundamentalnych poziomach:(…)

Zobacz czy kurs Asertywność jest wciąż aktualny…