Asertywność w Zarządzaniu – trening potencjału kierowniczego dla kadry menedżerskiej.

Asertywność w Zarządzaniu – trening potencjału kierowniczego dla kadry menedżerskiej.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

27-28 lutego 2012r. Warszawa


Grupa docelowa:
• właściciele firm
• managerowie
• osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołem ludzkim oraz ich bezpośredni przełożeni
• specjaliści biorący udział zarządzaniu
• osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności w zakresie procesów zarządzania zespołem pracowników.

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest wypracowanie i(…)

Zobacz czy kurs Asertywność w Zarządzaniu – trening potencjału kierowniczego dla kadry menedżerskiej. jest wciąż aktualny…