Asertywnie w pracy i na co dzień

Zobacz czy kurs Asertywnie w pracy i na co dzień jest wciąż aktualny…

Trening asertywności, który proponujemy to 2 dni szkoleniowe (16 godzin) pracy nad postawą asertywną i zachowaniami które są z nią związane. Przez asertywną postawę rozumiemy świadomość własnych praw i postępowanie zgodnie z nimi przy równoczesnym poszanowaniu praw innych osób.

Chcemy skoncentrować naszą uwagę na asertywności w obszarze zawodowym, który odgrywa niezwykle istotną rolę w życiu wielu osób i w znaczący sposób wpływa na inne sfery życia. Podczas naszego treningu chcemy aktywnie (…)

Zobacz czy kurs Asertywnie w pracy i na co dzień jest wciąż aktualny…