Analiza efektywności różnych działań promocyjnych w Internecie

Zobacz czy kurs Analiza efektywności różnych działań promocyjnych w Internecie jest wciąż aktualny…

Proponowane przez Nas kursy to wiedza z zakresu marketingu internetowego podzielona na ośmiogodzinne moduły tematyczne. Moduły można łączyć i po przekroczeniu 30h zajęć otrzymuje się zaświadczenie na druku MEN oraz certyfikat ukończenia kursu z zakresu „Marketingu internetowego”. Po zakończeniu każdego modułu otrzymuje się certyfikat ukończenia danego modułu. Każdy moduł trwa 8h – 1 dzień lub w rozbiciu, zgodnie z preferencjami uczestników. 

Można brać udział tylko w jednym lub kilku wybran(…)

Zobacz czy kurs Analiza efektywności różnych działań promocyjnych w Internecie jest wciąż aktualny…