Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (28 h) kurs weeke

Zobacz czy kurs Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (28 h) kurs weeke jest wciąż aktualny…

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (28 h) kurs weekendowy
    
        
    
Termin
    
        
    
2012.10.06 – 2012.10.21 Warszawa (KZ 12022/2)
    
    
        
    
Terminy szczegółowe
    
        
Sesja I, 6 – 7 października 2012 r.
Sesja II, 20 – 21 października 2012 r.

    
        
    
Cel szkolenia
    
        
    Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Omawiane zagadnienia(…)

Zobacz czy kurs Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (28 h) kurs weeke jest wciąż aktualny…