Akademia rad nadzorczych (100 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na członków rad nadzorc

Zobacz czy kurs Akademia rad nadzorczych (100 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na członków rad nadzorc jest wciąż aktualny…

Akademia rad nadzorczych (100 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa kurs weekendowy
    
        
    
Termin
    
        
    
2012.09.29 – 2012.12.16 Warszawa (KZ 12023/2)
    
    
        
    
Terminy szczegółowe
    
        
Sesja I, 29 – 30 września 2012 r.
Sesja II, 13 – 14 października 2012 r.
Sesja III, 27 – 28 października 2012 r.
Sesja IV, 17 – 18 listopada 2012 r.
Sesja V, 1 – 2 grudnia 2012 r.
Sesja VI, 15 – 16 grudnia 2012 r.(…)

Zobacz czy kurs Akademia rad nadzorczych (100 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na członków rad nadzorc jest wciąż aktualny…