Akademia dyrektora finansowego (108 h)skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście

Zobacz czy kurs Akademia dyrektora finansowego (108 h)skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście jest wciąż aktualny…

Akademia dyrektora finansowego (108 h)skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
    
        
    
Termin
    
        
    
2012.09.22 – 2012.12.02 Warszawa (KZ 12021/2)
    
    
        
    
Terminy szczegółowe
    
        
Sesja I, 22 – 23 września 2012 r.
Sesja II, 6 – 7 października 2012 r.
Sesja III, 20 – 21 października 2012 r.
Sesja IV, 27 – 28 października 2012 r.
Sesja V, 24 – 25 listopada 2012 r.
Sesja VI, 1 – 2 grudnia 2012 r(…)

Zobacz czy kurs Akademia dyrektora finansowego (108 h)skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście jest wciąż aktualny…